Kroner Kalp Krizi ve Riskleri

Elde edilen anlamlı bilgiler kalp krizinin dinamiğini ve tabii tarihçesini oluşturmuştur. Değişik kişisel farklılıklar, çevresel faktörler ve KKH ye karşı bireysel birçok hassasiyet 30 yaşın üzerinde belirlenmiştir KKH yi etkileyen bir çok özellik liste olarak çıkarılmıştır.

1. Yaş ve cinsiyet

2. Kandaki lipit düzeyi

3. Yüksek kan basıncı

4. Sigara

5. Fiziksel hareketsizlik

6. Şişmanlık

7. Şeker hastalığı

8. Yeme alışkanlığı

9. Kalıtımsal

10. Kişisel ve davranış karakteri

11. Yüksek ürik asit seviyesi

12. Solunum fonksiyon bozuklukları

13. Hayat akışı veya yaşam tarzı

14. EKG anormallikleri (dinlenme ve egzersiz anında)

15. Stres

Kan Lipidi Anormallikleri

Kandaki yağ seviyesinin artması “Hyperlipidemi” olarak tanımlanır. Kolesterol ve trigliserit KKH riskinde iki ortak yağ bileşkenidir. Bu yağlar kan plazmasında serbest olarak dolaşmazlar fakat lipoprotein şeklinde bir taşıyıcı protein ile bağlanarak dolaşır.

Araştırmalara göre kan lipitlerinde; kolesterolün 200mgden, trigliseridin 100mg den yüksek olması, %20den fazla vücut yağı bulunması ve 31ml.kg1.min.den az aerobik kapasitenin olması risk faktörünü doğurmaktadır.

• Yogunlugu az olan lipoproteinler (LDL-Low Density Lipoproteins): Kolesterolü başta yağ depolarının kurbanları olan atardamar bölgelerindeki hücreler olmak üzere, diğer hücrelere de dağıtır.

Bu yüzden LDL-kolesterol "kötü kolesterol" olarak adlandırılır. çünkü kirlenen damarları, içeriden, uzunluğunca kaplar.

Atardamardaki bu tıkanma şu durumlarda kalp-damar sorunlarına yol açabilir:

• Aşağı organlarda arterierin tıkanması

• Göğüs ağrısı veya miyokard enfarktüsü

• Beyne giden damarın tıkanması; sonucu felç.

· Yoğunluğu çok yüksek olan Lipoproteinler (HDL-High Density Lipoproteins): Kolesterolü elimine edilmek üzere karaciğere kadar götürür.

HDL kolesterole "iyi kolesterol" denir. çünkü damarlarda en ufak bir birikinti yapmaz. Tersine atardamarları iltihaplardan temizleme özelliğine sahiptir. HDL oranı yükseldikçe kalp ve damar hastalıkları riski azalır. . HDL seviyesinin dayanıklılık (aerobik) sporlarda ve değişik aerobik antrenmanlara yönlendirilmiş hareketsiz yaşayan insanlarda baskın olarak gözükmesi egzersize bakış açısını işletir hale getirebilir.

Fiziksel aktivitenin eksikliği

KKH den korunmada fiziksel aktivitenin rolü bazen tartışılmaktadır. Fakat genelde bilim adamları fiziksel aktiviteleri desteklerler. Fiziksel aktivite yapan insanlarda genelde kalp krizi daha az rastlanmaktadır. Kalp krizinin uzaklaştırılmasında hareketsiz yaşayan insanlara karşılık spor yapanların daha fazla şansları vardır. Bu bulgulara bağlı olarak sebebi birkaç etkene bağlı uyarılar dikkate alınmalıdır. Bir olaya baktığımızda karşılaştırma spor yapanlarla yapmayanlar arasındaki diğer faktörleri (kan lipidi, yüksek tansiyon, sigara, mesleki durum, vücut yağları) tahmin etmekle yapılır. Bu tahminlerle sıkça karşılaşılmaz.

İnsanların boş zamanlarında veya iş hayatlarında seçecekleri aktiviteler ile yaşamlarını uzatmaları yönünde güçlerini korumaya yönelmeleri mümkündür.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18